JensenLED logo - Intelligent industrial lighting
En industrihal med røde bjælker, ovenlys og JensenLED lysrør

JensenLED
performer bedre.

Ingen grund til at diskutere kvalitet.

Den patenterede teknologi i JensenLEDs rør benytter aluminiumskølefinner og indbygget elektronisk styring. Denne konstruktion sikrer, at JensenLEDs high performance-rør leverer markedets bedste kvalitet.

Kvalitet betaler sig altid.

Den patenterede konstruktion i JensenLED-røret, gør det særligt velegnet til lokaler med lofthøjder over 3,5 meter. Jo højere til loftet, jo større fordele. For her kommer rørets patenterede aluminiumskølefinner til deres fulde ret, og øger rørets holdbarhed, fordi de er ekstremt varmeafledende. Men også ved lavere loftshøjder, som i f.eks. parkeringshuse, eller i haller og lokaler, hvor der er behov for intelligente sensorløsninger, rummer en løsning med JensenLED klare fordele.

Med branchens bedste garantiordning på 5 år, uanset brændetid, understreger JensenLED sin position som en pålidelig og kvalitetsbaseret leverandør og partner. Den patenterede konstruktion giver både et mere holdbart LED-rør og et højere lydudbytte pr. watt. Faktisk er der tale om en mer-besparelse på hele 80% i forhold til traditionelle lysstofrør, og i gennemsnit 20-30% i forhold til sammenlignelige LED-løsninger, der ikke bryder patentlovgivningen, men benytter andre kontruktionsmodeller.

Udluftningsrør i en fabrikshal med LED loftslys.

Med vores komplette finansieringsløsning er det muligt at skifte til en LED-løsning uden at bekymre sig om investeringerne. JensenLED vil installere de innovative løsninger, som du har brug for og som løser og forbedrer dine belysningsbehov, samtidig med at du sparer penge.

Fordelene står i kø

Med udviklingen af LED-løsninger, foregår der i dag en løbende udskiftning af de traditionelle lysstofrør i industrien, og andre steder, hvor der er tale om store lokaler og stor loftshøjde.

  • Den patenterede konstruktion giver lovgivningsmæssig tryghed
  • Pålidelig og kvalitetsorienteret leverandør og partner
  • Omgående besparelser
  • Lavere vedligeholdelsesudgifter
  • Bedre køling og varmeafledning
  • Bedre belysning og længere levetid
  • Miljøvenlig
  • Mere holdbart produkt
  • De eksisterende armaturer genanvendes, hvilket reducerer installationsomkostningerne væsentligt.

JensenLED råder over egen udviklingsafdeling, der løbende forbedrer de eksisterende high performance LED-rør, og som sideløbende udvikler nye løsninger, som f.eks. intelligente bevægelses- og dagslyssensorer med integreret gruppekommunikation.

Et udkast af et JensenLED lys-rør med blå ramme og ReFit-teknologi i enden.

ReFit gør udskiftningen nemmere og hurtigere.

Takket være den unikke ReFit-teknologi er det problemfrit at skifte fra traditionelle lysstofrør til JensenLED, fordi de eksisterende armaturer ganske enkelt genbruges! En så nem og hurtig udskiftning giver en omgående besparelse her og nu. ReFit-teknologien før også fremtidige udskiftninger til endnu bedre LED-løsninger og mere mere intelligente belysningsløsninger let og ligetil.